Bertha S. Lund (Advokat). (Advokat) in Odense (Syddanmark)